I Ogólnopolski konkurs filmowy „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

Departament Pomocy Technicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie, „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa, uczniów, młodzieży, pracowników dydaktycznych, rodziców na temat roli UE i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa w rozwoju…