W dniach 14-15 września uczestniczyliśmy w 9. Kongresie Rybnym, zorganizowanym przez Magazyn Przemysłu rybnego – MPR S.C.  W panelu dotyczącym perspektyw dla rynku karpia, udział wziął Paweł Wielgosz, prezes Organizacji Producentów Polski Karp, przedstawiając prognozy dla rynku w perspektywie najbliższych 10 lat. Wnioski niestety nie są zbyt optymistyczne.

 

  • Ryby pochodzące z akwakultury – ich ilość, dostępność, a co za tym idzie cena są silnie uzależnione od czynników klimatycznych. Postępująca susza powoduje zmniejszanie intensywności produkcji, a niejednokrotnie prowadzi wręcz do jej zaprzestania. Zmiany szczególnie mocno dotykają Europę Centralną i Europę Wschodnią. W konsekwencji dostępność karpia spada, a jego ceny rosną.

 

Czy uda się odwrócić ten trend? Nie jest to wykluczone, jednak zatrzymanie zmian klimatycznych z pewnością nie będzie łatwe.