Departament Pomocy Technicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie, „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa, uczniów, młodzieży, pracowników dydaktycznych, rodziców na temat roli UE i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa w rozwoju ekonomicznym i społecznym sektora rybackiego, obszarów zależnych od rybactwa w Polsce, a także promocja efektów realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie filmu, pokazującego zmiany, jakie zaszły w otoczeniu osób biorących udział w konkursie, dzięki Europejskiemu Funduszowi Morskiemu i Rybackiemu.

Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii uczestników:

  • I kategoria – młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia
  • II kategoria – mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020)

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi, dla każdej kategorii osobno:

  1. Za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
  2. Za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
  3. Za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Film wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres email: myiryby@minrol.gov.pl do 31.10.2023 r.

Regulamin oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i-ogolnopolski-konkurs-filmowy-nie-tylko-dla-ryb–jak-europejski-fundusz-morski-i-rybacki-zmienil-moje-otoczenie?fbclid=IwAR3byfArp_uFNMKr3dzCWLtMoZHif2bXZn6xQZGgfY0hK6Uk4wLUaQXI208

 

Trzymamy kciuki za wszystkich konkursowiczów! 🙂