Czy zawód rybaka jest potrzebny? Nie mamy żadnych wątpliwości!  O tym, jak ważne jest kształcenie młodych rybaków, rozmawialiśmy podczas posiedzenia Zespołu Do Spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej, które odbyło się wyjątkowej przestrzeni Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód w Sierakowie.

Spotkaliśmy się z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Burmistrzem Sierakowa, by podjąć tematy dotyczące m.in.:

– wsparcia szkolnictwa w zakresie kształcenia ichtiologów

– możliwości promocji zawodu rybaka oraz ichtiologa w nowej perspektywie unijnej dla rybactwa

– aktualnego stanu przygotowań nowego programu FE dla rybactwa 2021-2027

To było owocne spotkanie, w efekcie którego wypracowane zostało „Porozumienie o współpracy na rzecz Programu Edukacyjno-promocyjnego w zakresie rybactwa”, zawarte pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym a Zespołem Szkół im. prof. M. Siły-Nowickiego w Sierakowie.

Fot. Tadeusz Andrzejewski