DLACZEGO KARP TO ZDROWA RYBA

Coraz więcej się mówi o warunkach hodowli zwierząt, o ich dobrostanie, a właściwie o jego braku. Rośnie nasza świadomość dotycząca kupowania żywności ze sprawdzonych źródeł. Rosnący popyt na mięso, również mięso ryb spowodował uprzemysłowienie produkcji co w oczywisty sposób wpływa na jego jakość. Karp na tym tle wypada zgoła inaczej.

Polska ryba z polskiej tradycyjnej hodowli

Wszystkie hodowle zrzeszone w Organizacji Producentów Polski Karp bazują na wieloletniej tradycji hodowli karpia w warunkach naturalnych. Stawy, w których rosną karpie to zazwyczaj kilkudziesięcioletnie akweny, które stanowią mateczniki przyrody obfitujące w masę innych gatunków zwierząt, a jednocześnie stanowią rezerwuary wody dla środowiska i utrzymują naturalny mikroklimat.

Metody hodowli karpia nie zmieniły się od wieków.
Udało się wyselekcjonować szlachetne odmiany tej ryby, ale warunki i proces hodowli w zasadzie pozostał bez zmian. Podczas kiedy cykl produkcyjny innych zwierząt skracany jest po przez wprowadzenie “nowoczesnych” metod, karp od wieków rośnie w swoim tempie, a czas od narybku do “handlowego” karpia to 3 lata!

Jego stabilny i naturalny wzrost wynika z faktu, że żywi się głównie naturalnym pokarmem występującym w stawach, a dokarmiany jest w okresie zwiększonego żerowania głównie zbożem. Karp to wrażliwa ryba i aby dobrze się rozwijał potrzebuje dobrych warunków środowiskowych – przede wszystkim czystej i dobrze natlenionej wody.

W praktyce oznacza to, że na jednego dorosłego osobnika przypada 10 m3 wody! Można śmiało powiedzieć, że karp to ryba rosnąca w swoim naturalnym tempie w naturalnych warunkach.