POLSKI KARP - POLSKI SKARB

Tradycja hodowli polskiego karpia sięga kilkuset lat wstecz.
Dzisiaj tę tradycję podtrzymują gospodarstwa zrzeszone w grupie producenckiej – Polski Karp.

Oprócz utrzymania tradycyjnej hodowli, zgodnie z dobrostanem zwierząt,
staramy się pokazać karpia jako rybę o wyjątkowych walorach smakowych i zdrowotnych.

Zapraszamy – poznajcie karpia na nowo.

Kim jesteśmy.

Spółka Polski Karp powstała w 2012 roku. Jesteśmy organizacją producentów, która na dzień dzisiejszy zrzesza blisko 70 gospodarstw w całej Polsce.
Naszym celem jest propagowanie polskiego karpia oraz optymalizacja efektywności jego hodowli i sprzedaży w kraju. W swojej grupie posiadamy gospodarstwa o silnej marce lokalnej, m.in. Karp Zatorski, Karp z Przyborowa, Karp z Siemienia. Spółka sprzedaje zarówno żywą rybę, jak i świeżo pakowaną oraz organizuje szkolenia i warsztaty edukacyjne dla znanych w Polsce sieci sprzedaży, m.in. Tesco, Carrefour, Makro Polska.

 

Jak hoduje się karpia w naszych gospodarstwach.

Karp od setek lat hodowany jest na ziemiach polskich. Od wieków nie zmieniły się jego metody hodowli. Karp nadal żyje w ekologicznych stawach, w pełnej swobodzie
Jest to wyjątkową rybą. Nie ma możliwości skrócenia jego wzrostu, jak to się stosuje w przypadku innych zwierząt hodowlanych. To gatunek ryby oporny na takie czynniki jak hormony wzrostu czy anaboliczne pasze, które mogłyby przyspieszyć ten proces. Karp hodowany jest w naturalnych zbiornikach wodnych, tj. w stawach, w sposób proekologiczny i ekstensywny. Zgodnie z tym naturalnym, biologicznym rytmem, ryba rośnie przez trzy lata i właśnie w okresie zimowym – od października do grudnia, osiąga optymalne rozmiary. Patrząc też na aspekt kulturowy, czyli przypadające w tym czasie święta Bożego Narodzenia (wiemy, że karp jest obowiązkową pozycją na wigilijnym stole), jest to idealna pora, aby wprowadzić karpia do sprzedaży.

 

Jak wyglądają nasze gospodarstwa.

Zapraszamy Was z wizytą do jednego z naszych gospodarstw, gdzie przewodnikiem będzie Wojtek Harapkiewicz.

Gdzie znajdziecie naszego – polskiego karpia od Polskiego Karpia

Żywą rybę, jak i świeżo pakowaną dostarczamy do większości dużych sieci w Polsce, m.in. do Tesco, Carrefour, Makro Polska.

Większość naszych gospodarstw prowadzi też sprzedaż w przygospodarskich sklepach.

Ryby pochodzące z naszych stawów oznaczone są specjalnym certyfikatem Polskiego Karpia – to gwarancja jakości, świeżości, ale też dbałości o zdrowie i dobrostan ryb od odłowienia, przez transport po organizację sprzedaży.

Monitorujemy system sprzedaży u naszych kotrahentów. Sprawdzamy, czy woda jest czysta i natleniona, jak też czy nie przekroczono w danym basenie dozwolonej ilości sprzedawanej ryby. Jeśli potrzeba dodatkowej przestrzeni wodnej – doposażamy sklepy w kolejne zbiorniki. Realizujemy transporty nawet trzy razy dziennie, aby nie było sytuacji, gdzie baseny są przepełnione.