Polski Karp Sp. z o.o. Organizacja Producentów realizuje w okresie od 1.01.2022 do 28.02.2023 operację pn. Poprawa organizacji rynku karpia poprzez wdrażanie Planu Produkcji i Obrotu Organizacji Producenckiej Polski Karp na rok 2022 (działania 5.1. Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020).

Wartość wsparcia z PO RiM:  3 168 030,51 zł

Zakres operacji:

1 Spotkanie szkoleniowe dla członków Organizacji Producentów (9-10 marca 2022, Jachranka)
3 Udział w Kongresie Rybnym w Gdyni w dniach 4-5 października 2022 r., wraz z pakietem sponsorskim
4 Zakup opakowań zbiorczych (97 000 styroboksów z 30 000 przekładek i 67000 pokrywkami) do świeżych karpi i elementów z karpi, oznakowanych logotypami
5 Zakup opakowań jednostkowych (300 000 tacek PET o wymiarach 275 mm +/- 1 mm; szerokość 175 mm +/- 1 mm, wysokość 75 lub 80 mm), z nadrukiem, do świeżych produktów z karpi, z wkładkami absorpcyjnymi
6 Zakup opakowań jednostkowych (60 km folii górna o szerokości 430 mm z zadrukiem do tacek PET) do świeżych produktów z karpi
7 Usługa transportu ryb i elementów świeżych
8 Zakup jednolitego oznakowania wizualnego gospodarstw rybackich i ich punktów sprzedaży: Polar 4 sztuki; Fartuch woodooodporny 4 sztuki; T-shirt 4 sztuki; Winder 2 sztuki; Baner oczkowany 1 sztuka; Kubek ceramiczny 10 sztuk; Reklamówki 2000 sztuk; Maskotka karp 2 sztuki oraz koszty wysyłki
9 Zakup i dystrybucja (wysyłka pocztowa) promocyjnych kalendarzy książkowych w formacie A4 (200 szt.) oraz B5 (100 szt.), z wyklejkami i z pudełkami kartonowymi  (80 szt. dla formatu A4, 40 szt. dla formatu B5)
10 Reklama formatu 210×297 mm w czasopiśmie branżowym – 6 emisji
11 Wyjazd studyjny ze szkoleniem i zwiedzaniem gospodarstw rybackich
12 Promocja produktów z karpi w lokalizacjach związanych z miejscami sprzedaży (POS), w tym reklama w wydawnictwach sieci handlowych (gazetki drukowane i online), na plakatach w sklepach (plakaty, certyfikaty, billboardy), na stronach internetowych detalicznych sieci handlowych i na ich mediach społecznościowych w Internecie, reklama audio w radiowęzłach sieci i w radio, reklama video w TV
13 Promocja produktów z karpi w lokalizacjach związanych z miejscami sprzedaży (POS), w tym wysyłka sms do klientów, banery w zamawiarce, grafiki reklamowe w aplikacji mobilnej w sieci cash-carry
14 Szkolenia dla sieci handlowych  w postaci filmu szkoleniowego
15 Usługi informatyczne –  w zakresie obsługi informatycznej oraz wsparcia technicznego w zakresie ciągłości funkcjonowania serwerów, sieci oraz komputerów i ich urządzeń peryferyjnych wraz z zakupami wymaganych urządzeń i podzespołów komputerowych
16 Szkolenia specjalistyczne dla pracowników i członków Organizacji – w zakresie Sztuki wystąpień publicznych, Kursu języka angielskiego, Kursu obsługi Microsoft Excel średniozaawansowany
17 Prenumerata roczna czasopisma branżowego dla członków Organizacji Producentów
18 Premie regulaminowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PPiO w 2022 r.
19 Koszty doposażenia biura  w 2 drukarki mobilne (do 3 kg, atramentowe, złącze WiFi, szybkość druku minimum 7 stron na minutę) i 2 laptopy biurowe (14,0” FHD-IPS, CPU 11-genaracja, 16GB RAM, 512GB SSD z oprogramowaniem i drobnym osprzętem)
20 Koszty biurowe
21 Koszty delegacji służbowych pracowników
22 Doposażenie gospodarstwa rybackich w urządzenia pozwalające na podnoszenie jakości produkcji i wprowadzenia do obrotu: 30 tlenomierzy elektronicznych z przewodami od 2,5 m do 3,0 m długości, 2 płatownice o wydajności od 8 do 12 tusz na minutę i regulowanej szerokości wycinanego kręgosłupa
23 Obsługa prawna wdrażania PPiO: udzielania porad prawnych, udzielania konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, sporządzania informacji prawnych, opracowania projektów pism oraz innych dokumentów dotyczących wdrażania planu produkcji i obrotu
24 Przygotowanie certyfikacji IFS  w zakresie: opracowanie dokumentacji zgodnej z IFS BROKER,  szkolenie pracowników biura Organizacji Producentów Polski Karp,  udział w audicie certyfikującym (wsparcie)
25 Certyfikacja IFS
26 Zakup prowadnic o ramieniu 1 m do maszyny pakującej