Na początku czerwca świętowaliśmy jubileusz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb.
Z tej okazji w Dźwirzynie odbyła się konferencja: „XXV lat rozwoju polskiego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury – rola i wkład Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb”, w programie której znalazły panele poświęcone m.in.:

  • funduszom dla przetwórstwa
  • doniesieniach naukowych i promocyjnych
  • współpracy handlowej i innowacyjnych technologiach
  • prawu żywnościowemu

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele administracji publicznej:

Pan Piotr Słowik, Naczelnik Wydziału Rynku Rybnego i Departamentu Rybołówstwa, który opowiedział o możliwościach wsparcia przetwórstwa w programie „Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027”.

Pani Agnieszka Król, Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR, która podsumowała wdrażanie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w zakresie wsparcia przetwórstwa rybnego.

Pan Tomasz Kuśnierek, Zastępca Prezesa ARiMR, w swoim wystąpieniu opowiedział o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury.

…i wielu, wielu innych wspaniałych Prelegentów!

 

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb jest ogólnopolską organizacją, skupiającą firmy związane z branżą przetwórstwa ryb.

Więcej informacji: https://www.pspr.pl/