Tytuł operacji:
Rozwój nowych rynków zbytu dla karpi

Numer i nazwa priorytetu:
Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Cel operacji:
Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Data realizacji:
od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.

Pomoc finansowa w ramach PO RiM:
4 196 530,00 zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
w ramach EFMR, 3 147 397,50 zł

Cele szczegółowe operacji:

  1. Edukowanie konsumentów – w tym młodych, że karp pochodzi ze zrównoważonej produkcji o niskim negatywnym oddziaływaniu na środowisko, że jest hodowany w warunkach zbliżonych do naturalnych, w trzyletnim cyklu produkcyjnym zgodnym z rytmem przyrody
  2. Pokazanie konsumentom karpia jako żywności bezpiecznej, o wartościach pro-zdrowotnych, odpowiedniej dla różnych grup wiekowych odbiorców
  3. Pokazanie produktów z karpia jako żywności atrakcyjnej, o wysokich walorach kulinarnych (gastronomicznych), wpisującej się w nowoczesne trendy rynkowe. Rozwój sprzedaży także przez sektor HoReCa.
  4. Budowanie wizerunku karpia jako ryby godnej swojej ceny (obecnie dużo wyższej niż przed laty).
  5. Znajdowanie nowych konsumentów karpia, poprzez prezentację atrakcyjnych przepisów kulinarnych, nowych form i okazji do podawania karpia (np. w sezonie grillowym), a przede wszystkim poprzez zastosowanie degustacji podczas imprez lokalnych, regionalnych i targowych jako istotnej części promocji.
  6. Zaprezentowanie zdolności produkcyjnych, produktowych, logistycznych na targach dla profesjonalistów – w kraju i zagranicą