Poznaj naszych rybaków: Maria Filipiak

A w sionce karpie Miała zostać mikrobiologiem, ale po maturze zdawała na kierunek Ochrony Wód Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, żeby ostatecznie wylądować na Rybactwie Śródlądowym tej samej uczelni. Gdy któregoś…

Czytaj więcej