W okresie od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r. Organizacja Producentów Polski Karp Sp. z o.o. realizuje operację „Poprawa organizacji rynku karpia poprzez wdrażanie planu produkcji i obrotu Organizacji Producenckiej Polski Karp”.

Wartość operacji wynosi 2,7 mln zł. Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Wartość współfinansowania to 1,7 mln zł.

Operacja obejmuje m.in.: przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promującej karpie, promocję terenową z użyciem samochodu Food Truck, oznakowanie gospodarstw rybackich materiałami reklamowymi, udział w krajowych i zagranicznych targach i wystawach.