16 lutego 2023 r. Henryk Kowalczyk, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał do składu Komitetu Monitorującego program „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 przedstawicieli Organizacji Producentów – Polski Karp – prezesa zarządu Pawła Wielgosza oraz wiceprezesa Tomasza Siwca.

Fundusze Europejskie dla Rybactwa to program będący kontynuacją wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2014–2020, w ramach którego środki
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wdrażane są za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020). Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz budżetu państwa.

Fundusz zapewnia wsparcie finansowe w zakresie opracowywania innowacyjnych projektów, które mają na celu wykorzystywanie zasobów wodnych i morskich w sposób zrównoważony. Pomoże to
w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu – planu działania dotyczącego unijnej polityki ochrony środowiska i polityki klimatycznej.

Główne cele

  • realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami,
  • promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza,
  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury,
  • przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania nimi.

Więcej o programie: https://www.rybactwo.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/o-programie/