W dniach 10-12 maja wzięliśmy udział w konferencji w Karpaczu: „Przyszłość Akwakultury”, której Organizacja Producentów – Polski Karp była Partnerem Strategicznym. W trakcie trzydniowego wydarzenia rozmawialiśmy o żywieniu, hodowli oraz dobrostanie ryb, a także Europejskich Funduszach dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wsparciu akwakultury z PO RiM 2014-2020.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Morskiego Instytutu Rybackiego, Państwowego i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz wspaniałe grono przedstawicieli świata nauki!